Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hlohovecké guláše.
Termín: 6.10.2012.
Aj tento rok sa konala súťaž onajlepší guláš Hlohoveckej vinohradníckej o blasti ktorú opäť usporiadal pán Pavol Tutura pre priaznivcov posedenia v prírode na Jašteri. Opäť spokojnosť, opäť vzrastajúca návštevnosť - opäť drina. ktorú málokto s prítomných účastníkov vidí za spoločensky úspešnou akciou. Oceň jeho prácu jednoduchým kliknutím...
Na trávnikoch rozložené kotlíky s gulášom. Pohľad z novej terasy, na baviacu spoločnosť. Terasa len pre negulášových hostí. Pavol Tutura s prezidentom EFVK Eques Všetečkom. Organizovať.... to je zodpovednosť na pleciach šéfa. Jašter na tričkách, dnes v gulášovej variácii