Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Národný deň Číny v Carltone.
Termín: 9.10.2012.
Na žiadosť jeho excelencie pána veľvyslanca Nang-Yang Lee - ho sa podielalo Európske Fórum Vínnej Kultúry s jeho prezidentom Eques Všetečkom, vinármi a umelcami krajín V4 na príprave a oslave Národného dňa Číny v Carltone. Zúčastnení vinári dostali možnosť bezplatne! - vystavovať svoje produkty na Wine Expo 2012 v Taipei. Oslava sa niesla v duchu priateľstva, pohody a medzinárodného porozumenia. Klikni
Príprava výstavy diel V4 a vinárov V4. Majster V. Plachý s p. Všetečkovou pri aranžovaní. Jedno z poetických diel Majstra Plachého. Poľskí umelci podtrhli význam huslí čistým zlatom. Spoločné foto pri výstave v Carltone. Sochár Martin Dzurek s jedným svojim úžasným exponátom. Eques Všetečka s Majstrom Plachým. Exponát Pála Barcsa z Maďarska. Majstri Taiwanu, to nie je plagát, ale úžasná jemná maľba! P.Všetečková so zástupcami českých vinárov. P.Tutura, jeho excelencia p. Lee a eques Všetečka. Šéf cechu vinárov Hlohovca p. Pavol Tutura. Zástavy zúčastnených predstaviteľov a EFVK. Exprim. Libant p. Barcsa s prof. Kičkovou. Exponáty poľských umelcov. Zátišie Majstra Vladimíra Plachého. Majster Plachý, p, Všetečková a p. Ostrožovič - Tokaj. Pred centrálnym miestom oslavy. Prekrásny zvon umelkyne Tomáškovej - Dytrychovej. Pohľad na expozíciu, ktorá pôjde do sveta. Zadná, 200 - ročná doska s predstavením Majstra Fogadu. Jeho excelencia s manželkov počas prehliadky výstavy. Hlavní organizátori stretnutia. Prof. Kičková predstavuje diela výtvarných umelcov. Prof. Kičková v rozhovore s manželkou jeho excelencie. Privítanie s Pálom Barczom výtvarníkom Maďarska. Spoločné foto pred centrom akcie. Majstri výtvarníci  p. Plachý a Pál Barcza. Foto pred začiatkom akcie. Majster Plachý s p. P.Vargom šéfom spolku Dražovce. Poskí umelci s vicdir. Vyš. Fondov p. Machejom a prez. EFVK. Pani Joanna Jedrusik výtvarníčka so svojim kolegom. Majster Plachý v rozhovore s prof. Kičkovou. S rodinou riaditeľa fy. Golguc p. Mosným. S riaditeľmi Fy. Foodfarm Hlohovec. S primátorom Hlohovca p. P. Dvoranom. Viac ako tristro prominentov v hale bratislavského Carltonu Prim. Hlohovca, eques Všetečka, p. Varga a p. Tutura. S ing. Kováčom MZV o spolupráci V4. Ing. Kováč, prez EFVK p. K.Všetečková , Majster Plachý.     Ludový súbor Technik. Výborne otvorili oficiálnu časť. Jeho excelencia počas hymien oboch krajín. Pozorné auditórium významného sviatku Číny. Roztancovaná hala Carltonu. Jeho excelencia Nang . Yang Lee pri otváracom prejave. Slávnostný prípitok starostov a primátorov. Prejav p, Štefanca poslanca SNR, so zdravicou Vlády SR.     Prejav prez. EFVK Všetečku s medzinárodnej spolupráci.      UMENIE. PRIATEĽSTVO,SPOLUPRÁCA prejav v prílohe. P.Pavol Varga v rozhovore s p. Kováčom a Všetečkom. Spoločné foto s jeho excelenciou Nang- Yang Leem. Prof. Petra Kičková s manželkou jeho Excelencie. Pán vinár, Pán Jarosla Ostrožovič z Tokaja Prof. Kičková a posl. SNR Mikloškom. Šéfka klubu manželiek diplomatov žiada o spoluprácu s EFVK. Medajlové víno J.Ostrožoviča z Tokaja. Dobré víno robí dobrých priateľov. Rozlúčkové foto s úžasným večerom Umenia a Vína.