Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Mikulov 2012
Termín: 17.XI.2012.
V Mikulove sa konalo stretnutie významných osobností s príležitosti prijímania nových členov OEVE. V rámci stretnutia sa uskutočnili prednášky prof. Trinkla, Dr Vogla a Mgr. Všetečku pod záštitou Medzinárodného Vyšegradského Fondu. Prebehli bilaterálne rozhovory o kultúrnej spolupráci - delegáti navštívili výstavu, ktorá vypovedá o víne ako súčasti kultúrnej histórie strednej Európy. Klikni
Pohľad na krásnu krajinu. Trochu sychravý vstup do Mikulova. Prekrásne zachovalé a dôstojné mesto Mikulov. Stretnutie s priateľmi pred Lichtenšteinskou hrobkou. Prijatie u primátora Mikulova. S primátorom na malom prípitku. Nádherný stred mesta. Sprievod rytierov mestom. Pred oltárom pri prijímaní nových členov. Eques Všetečka odovzdáva pamätné listiny. Záverečné foto slávnosti v kostole. Plagát výstavy. Výroky českých králov o víne, doložené portrétmi. Pohľad na časť výstavy. Fotosledy podtrhnúté hudbou. Architektúra Mikulova z hradu. Predznamenanie prednášok. Prof. Trinkl s Eques Všetečkom pred auditóriom. Česká vinárska elita. Eques Všetečka s prof. Trinklom. Tradičná husacina počas slávnostnej večere. Neformálne rozhovory o spoločných projektoch.