Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutie umelcov v Gieshubli.
Termín: 9.sept.2011.
Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, eques Všetečka - Konstanty sa zúčastnil na stretnutí slovenských umelcov v rakúskom Gieshubli. Klikni
Odbočka s Westautobahn - kto by nepoznal... Obec s výhľadom na Viedeň. p.Oľga Kohlerová šarmantná organizátorka sa nezaprela. Sólisti Opery SND, spája ich nielen repertoár. A Majstrom Vladimírom Plachým. S Martinom Dzurekom a jeho paňou.(top výtvarník z Modry) Umelci v názorovej jednote. Melódie, ktoré pozná svet, okúzlili aj Gieshubel. Pritesná výstavná sála. Sólista op. SND p. Ožvát a hospes Všetečkovou.