Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013
Termín: 23.XI.2012.
Návšteva Košíc a priprava spolupráce na rok 2013, kedy bude mať mesto titul: - Európske hlavné mesto kultúry boli cieľom návštevy predstaviteľov vedenia EFVK a Tokajskej vínnej cesty. Klikni
Pred budovou divadla v Košiciach. Nenahraditeľná architektúra divadla v celej svojej kráse. Reprezentačné priestory. Výstavné priestory so svojou atmosférou. Osádzanie vianočného stromčeka v centre Košíc. Torty vo výlohe na pešej zóne. Počas obeda v atraktívnej Socha v centre Košíc. Ing. Macík pri Vianočné mestečko v centre, plné nápadov a estetiky.