Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vysviacka mladých vín v Hlohovci.
Termín: 30.XI.2912
V atraktívnych a nových priestoroch hlohoveckého Jaštera sa stretli vinári oblasti s príležitosti vysviacky mladých vín spojenej s ich prezentáciou. Hlohovecká vinohradnícka oblasť mala čo ukázať svojou kvalitou a výberom. Klikni
Esteticka a priestorovo upravená hlavná sála. Prez. EFVK v rozhovore s p. Tuturom a p. Černou Privítanie dôstojného pána dekana  p. Tuturom. Spojenie vinárov prináša svoje víťazstvá. P.Dekan pri požehnávaní mladých vína. S Ladislavom Černým pri posviacke. Bohatý výber. Vína z každej oblasti Hlohovca. P.Tutura s p. D. Černou pri otváraní stovky fliaš. Starí priatelia po rokoch. Kvalita, výber a pekné prostredie ďaľšia výhra vinárov.