Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Levické požehnanie ml. vín.
Termín: 6.XII.2012.
Požehnanie mladých vín ( od 2005) sa pomaly stáva tradíciou aj v Leviciach. Klikni
Požehnanie ml. vín s nomenklatúrou Smeru. Vzorky. Ako vždy vynikajúci Čejkovänia. Ing. Kuťka s riad. mlynov Ing. Močkom. Primátor Mišák, vniesol humor do stretnutia. Vzorky. Dôstojný pán a svätená voda. MUDr Muráni, vynikajúce hodnotenie vinára, človeka a filozof 4lenky OEVE p. Všetečková s M. Murániovou. Prez EFVK s riad JAVYS  Ing. Šabíkom. Na Teba -  preťažený, sme akosi zabudli.