Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Obchodná Akadémia ZM
Termín: 19.XII.2012.
Na pozvanie prezidenta EFVK Mgr. Všetečku - Konstantyho pricestoval na návštevu Zlatých Moraviec veľvyslanec Taiwanu - jeho excelencia Nang-Yang Lee. Na stretnutí s predstaviteľmi OA v ZM riaditeľ školy RNDr. Vladimír Gubiš informoval o súšasných možnostiach školy, pripravenej na spoluprácu v oblasti výmeny študentov. Klikni
Prof. Kičková v rozhovore s jeho Excelenciou. Privítanie kvetmi u riaditeľa školy RNDr. Gubiša. Exkurzia delegácie po triedach. V triede p. zástupkyne prof. Hornej. Neutíchajúci záujem o školu zo strany návštevy. Jazykové triedy sú na vysokej úrovni. Návšteva sa stala základom pripravenej spolupráce.