Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vianočné stretnutie v bratislavskom Devíne.
Termín: 20.XII.2012.
Na slávnostnej recepcii v bratislavskom Devíne sa stretli predstavitelia organizácií, ktoré sa najviac zaslúžili o rozvoj medzinárodných vzťahov s Taiwanom. Projekty predložené prezidentom EFVK Mgr. Všetečkom na rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti umenia, školstva špecifikované pre strednú Európu - svojou originálnosťou otvárajú dvere nielen vinárom a umelcom ale aj nadaným žiakom stredných škôl. Klikni
Večerná Bratislava. Jeho excelencia p. veľvyslanec David Nang - Yang Lee s manže P. Všetečková so šéfom protokolu. S tajomníčkou p. Strakovou pri odovzdávaní dokumentov. Tajomníčka s prezidentom EFVK Mgr. Všetečkom. S p. V. Štefancom zástupcom obchodnej komory. Zaplnená sála významnými dejateľmi súčasnosti. Riaditeľ Eva Air z Viedne p. Edward Ho. Čestné miesto pre prez. EFVK a jeho manželku. Všetko o dobrých vzťahoch a ich odraze pre Slovensko.       EFVK je partnerom pre široký okruh akčných ľudí. Špeciality Taiwanu. Upravené recepčné stoly. Vtipné figúrky medzi taniermi. Zase zaujímavá soška. Riaditeľ Eva Air odmenený za ústretovosť v doprave. Významné spojenia a prepojenia v prospech veci. So zástupcom Google O.Sočuvkom o konf. vo Varšave. Predzvesť krásnych sviatkov.