Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pamätná tabuľa ThDr Havranovi.
Termín: 26.I.2013.
Mesto Hlohovec pripravilo oslavu nedožitých stých narodenín vynikajúceho človeka, kňaza Vdp.ThDr. Ignáca HAVRANA rodáka z Rybníka. Tento vynikajúci kňaz patril medzi osobných priateľov rodiny prez. EFVK Eques Všetečku. "tradícia, ktorá nepustí...". Klikni
Pozvánka ku peknej slávnosti. Prejav primátora Hlohovca v kostole. Ľudia nezabudli na vynikajúceho človeka a kňaza. Pred odhalením pamätnej tabule. Pamätná doska od  p. T. Dolníka pred odhalením. Kňazská suita aj s p. biskupom. Čelo sprievodu. Pohľad na krásny farský kostol. Slávnostne vyzdobený oltár. S MUDr. L.Fajtlom a MUDr. J. Maňákom. Foto s cirkevnými predstaviteľmi diecézy. S primátorom. p. Dvoranom a starostom Rybníka. p. Havran, prim. Dvorána a starosta obce Rybník. Večerný Hlohovec.