Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Gyor a Európsky kongres v Srbsku.
Termín: 9.2.2013.
Prezident EFVK Mgr. Eques Všetečka sa zúčastnil výboru pre koordináciu umelecko - vinárskych aktivít na rok 2013 v meste Gyor (Maďarsko).
Vízia spolupráce deklarované prez. Všetečkom na zámku vo Vaszeczenyi sa ukázala, ako opodstatnená a Maďarská strana sa v plnom rozsahu pripája ku pripravovaným významným projektom V4 na Slovensku. Užšia spolupráca zaručuje úspech aj pripravovaným projektom Maďarska, na ktorých bude slovenská strana participovať. Klikni
Pripravované materiály pre Európsky kongres. Kultúra ako súčasť vinárskeho historického odkazu. István Pammer viedol stretnutie. Nová profilácia časopisu pre vinárov, v ktorom kultúra domin Pani M. Maráky s maželom koordinátorka. Bohatstvo duchovného odkazu - tradícia, kultúra, priateľstvo