Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Jašter v Hlohovci.
Termín: 14.2.2013.
Prezident EFVK Eques Všetečka navštívil Hlohovecký Jašter v mene koordinácie celoročných aktivít. Šéf cechu hostinských a vinárov pán Pavol Tutura ho oboznámil o pripravovaných akciách "Jašterských stretnutí", určených pre propagáciu hlohoveckej vinohradníckej oblasti. Súčasne oboznámil hostí s rekonštruovanými priestormi "Kryštáľovej pivnice" - od Dezidera Castilioneho - (1924 HC - 2005 BA)- ktorá sa kvôli úžasnej atraktivite zaradí medzi vyhľadávané prietory známeho Jaštera. Klikni
Prez. EFVK s manželmi Tuturovými pod symbolom Jaštera. p. Všetečková a interiéroch. Cechový znak. Očarujúca kryštáľová pivnica. Neustále sa zdokonalovať a prinášať nové príbehy.. Skúška špeciálnych reflektorov. Priateľské  foto pred ďaľšou duchapovznášajúcou akciou.