Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

900 rokov Dražoviec.
Termín: 16.2.2013.
KD Dražovce hostil význačných hostí s príležitosti 900. výročia písomnej zmienky o Dražovciach a 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda. Pri tejto mimoriadnej príležitosti boli vysväténe zvonky vytvorené ku týmto výročiam dieľňou p. Vránovej - Dytrychovej s návrhom výtv. Pavla Novotného. Vzácnych hostí privítal prez. EFVK Eques Všetečka, ktorý celý program pripravil s p. Pavlom Vargom šéfom vinárskeho spolku. Klikni
Zvon v nadživotnej veľkosti. Príprava priestoru KD prebiehala v priateľskom duchu. Prez EFVK pri peknom modeli kostolíka. Privítanie p. Dytrichovej a p. Novotného na zámku u Grófa. Priateľské privítanie hostí v Dražovciach. Primátor Hlohovca s ex. prim NR, p, Všetečka a MUDr. Môcik Vzácna návšteva počas programu. O zvonoch s pani Dytrychovou - Vránovou. Dôstojný pán vysväcuje zvončeky. Referát p. riad. Ruttkaya Archeologický ústav SAV. Pán Pavol Varga pri odovzdávaní kytice p. Vránovej Ing. Bečica odovzáva plakety za Rotary International. Ocenenie programu zastupiteľom mesta Nitry. Výtvarník p. Pavel Novotný - o práci a o troche vína. Stretnutie p. Vránovej s husliarom p. Fogadom. Poďakovanie eques Všetečkovi. P. Vránová - Dytrychová s primátorom Hlohovca P.Dvoranom. Foto so vzácnymi hosťami pred dlhou cestou p. Pavol Varga s prim. MUDr Môcikom aj o bolesti chrbtice. Prim. HC p. P. Dvoran s prof. MUDr V. Milovským