Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Spolupráca umelcov strednej Európy
Termín: 2.3.2013.
Prezident EFVK Eques Všetečka prijal pozvanie donátora umenia p. Bartoňka aby sa oboznámil s novou knihou o poprednom českom výtvarníkovi Zdeňkovi Vackovi.
Spolupráca umelcov všetkých žánrov v priestore strednej Európy je nutná, tak znel uzáver rozhovorov o umení a jeho medzikontinentálnych možnostiach. Klikni
Kniha o významnom umelcovi stredoeurópskeho regiónu. Autoportrét. Pocta Picassovi. Rozhovor  v Majstrovej knižnici. Pred starým orchetrionom. A takto znela hudba.... Umelec s osobitým názorom, filozof, básnik a spisovateľ. Spoločné foto.