Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Umenie medzi kontinentami.
Termín: 12.3.2013.
Prezident EFVK Eques Všetečka navštívil Majtra Plachého v jeho vidieckom ateliéri v súlade s prípravou medzikontinentálneho projektu. Klikni
Keď sa povie: Okno do sveta na významnom hrade. Ďaľšie a víťazné okno do sveta. Husľová tvorba je stále aktuálna. Podpis diela Majstra Plachého. Foto pred odchodom.