Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Dôsledná príprava projektu.
Termín: 18. 3.2013.
Príprava medzikontinentálneho projektu na podporu vinárov a kultúry s vínom spojenej priviedla eques Všetečku na pôdu Košíc a Malej Tŕne. Sú to miesta v ktorých budú prebiehať konferencie a stretnutia vinárov, umelcov V4 spolu s kultúrnymi predstaviteľmi Taiwanu vrátane svetoznámeho operného súboru klasickej čínskej opery GuoGuang Opera Company. Jedná sa o projekt, aký v dejinách európskeho vinárstva nemá obdobu a otvára dvere pre zúčastnené strany pre medzikontinentálne kontakty a ich rozvoj. Klikni
Zastavenie pri historických pamiatkach stredu Košíc. Členka OEVE p. Všetečková pri katedrále sv. Alžbety. Jedno z najkrajších secesných divadiel Slovenska. Múza na najvyššom mieste, symbol víťazstva a ľudskosti. Cesta do Tŕne a jeden z drevených Varehových hradov. Vinárstvo Macík, ostrov kľudu v snehovej kalamite. Pokračovanie prípravy medzikontinentálneho stretnutia. Nové konferenčné priestory budú dôstojným miestom stretnutí. Z každej strany dokonalé a dôstojné. P. J. Macík pri opise posledných úprav. Nové - zhodnotia aj predchádzajúce. Rozlúčka pred kontrolou ubytovania množstva hostí.          Pohľad na apartmán hotelov v Trebišove. Spoločenská sála hotela Zemplín v Trebišove. Sadanie ku večeri pred cestou plnou snehu a kalamít.