Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Zvony a výročia.
Termín: 21.3.2013.
Ateliér p. Vránovej - Dytrychovej v Brodku u Přerova bol miestom prebratia základnej zvonovej zostavy pre členov klasickej čínskej opery GuoGuang company z Taiwanu. Zvony obsahujú symboly najvýznamnejších dejinných udalostí oblasti str. Európy. Príchod Cyrila a Metoda spred 1150 r. a vznik Veľkej Moravy. Klikni.
Eques Všetečka pred ateliérom dielne p. Dytrychovej. Preberanie zvonov. Nadšenie prezidenta EFVK, nad skvostným dielom. Ešte drobné technické vylepšenie... Dielo, ktoré sa stáva symbolom.