Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Príprava výstavy českého výtvarného umenia.
Termín: 24. 3.2013.
Medzinárodná spolupráca umelcov, vinárov, hudobníkov, výtvarníkov je základným prostriedkom pre mier a porozumenie medzi národmi. Nepodlieha devalvácii, ani turbulenciám bankového sektora.
V tomto duchu sa konalo stretnutie s teoretikom a zberateľom českej tvorby s prez. EFVK eques Všetečkom. Klikni
Depozitár umeleckých diel v Olomouci. Pôvodný návrh kostýmu Mařenky z Prodanej nevěsty. Šperky čekého výtv. umenia. Neopakovateľné dielo Zdeňka Vacka. Fontána, ktorú modeloval náš priateľ. Umelci pred fontánou. Foto pred podpisom dohody.