Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Jašter Hlohovec.
Termín: 21.3.2013.
Priamo z Prahy viedla cesta prez. EFVK Všetečku do Hlohovského Jaštera. Propagácia vinárstva cestou umenia, návšteva umeleckého súboru čínskej opery, Hlohovecké putovanie za vínom a mnoho iných aktivít. Boli predmetom rozhovorov medzi šéfom Jaštera p. Tuturom a prez. EFVK. Klikni
Jašterský večerný výhľad na Hlohovec. Nová prístavba dáva väčšie možnosti. Jašterské -  kamenné sochy jašterov. Aj na sloloch...... Hlohovec zaplavený plagátmi putovania. Pavol Tutura s prez. EFVK Všetečkom. Šéf Jaštera p. Pavol Tutrura.