Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hlohovské rozhovory
Termín: 22.IV.2013.
Prez. EFVK sa opätovne stretol na rozhivirich v Hlohovci so šéfom Cechu vinárov a vonohradníkov p., Tuturom a spoločne navštívili primátora mesta ohľadom najväčšej akcie venovanej 900 ročnej zmienke o Hlohovci. Klikni
Úprava v mene pripravovaných akcií pre pohodlie. Kameň symbol Jaštera. V príjemnom prostredí Jaštera, o kultúrnych spoluprácach. p. Primátor vysoko ocenil prínos organizácií pre Hlohovec. Primáror. Hlohovca Ing. Peter Dvoran Krajina pri Hlohovci dýchajúca jarou. Stretnutie u primátora Hlohovca. Ing. Dvorana