Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Viedenský slávik - galakoncert.
Termín: 5.5.2013.
Najlepší mladí interpreti Rakúska a Slovenska sa predstavili v divadle Shauspielhaus vo Viedni. Za sprievodu vynikajúceho Mira Dudíka a excelentného viacjazyčného moderovania A.Banášovej sa predstavila plejáda talentovaných mladých spevákov. Galakoncertu sa zúčastnili zástupcovia slovenských inštitúcií vo Viedni, MK a Slovenského inštitútu pod vedením p. A.Heribanovej. V mene EFVK pozdravil prítomných prez. EFVK eques Všetečka a usporiadateľov odmenil vecným darom z oblasti Čajkova. Klikni
S Dr. Štylichom a jeho paňou pred divadlom. Jeden z propag. materiálov. Aristokratické ulice Viedne. Priatelia, ktorí si majú vždy čo povedať. Dobrá vec sa podarila.... S hlavným košickým sponzorom. Záverečná pesnička. Odovzdávanie cien. P.Banášová prvýkrát videla rakúšana s fujarou. Najmladšia účasníčka galakoncertu. Šéfka Slovenského inštitútu vo Viedni p. Heribanová. Úžasný muzikant Miro Dudík na javisku. So zástupcami ministerstva pred divadlom.