Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Kroměříž
Termín: 18.V.2013.
Všetky superlatívy nedokážu opísať úžasnú akciu Evropského řádu rytířu vína na zámku v Kroměříži.
Povýšenie do pozície Consiliarius si zaslúžili svojou vynikajúcou prácou Člen OEVE H.Kopinec a člen OEVE P.Tutura. Veľký orchester, sólisti ND, ministri a prominenti českej vlády, poprední vinári tvorili priateľský koloryt tohoto veľkolepého večera. Klikni
Jašter bol miestom stretnutia pred dôležitou cestou. Majster V.Plachý v rozhovore s p. Tuturom o umeleckej spolup Eques Všetečka pri príprave rytierskeho obradu. Na nádvorí zámku v Kroměříži. Príchod vlajkonošov a sprievodu rytierov. Kandidáti, ktorí prešli prísnym výberom. Prejav baróna Nekvasila zástupcu OEVE Eisenstadt. Pán H. Kopinec a pán P.Tutura počas významného aktu. Eques Všetečka blahoželá p.Kopincovi a p. Tuturovi k povýšen Záverečné foto. V obrazovej sále pred veľkým koncertom. S dirigentom prof. Makariusom. Zátišie pri kachliach a obrazoch. P Kopicová a  Všetečková Zbor, orchester a sólisti ND Praha. Prenádherná sála biskupského paláca. Moravský folklór reprezentoval bývalý kolega Eques Všetečku. V sále terene s výbornými moravskými vínami. Manželia Tuturovi so známym hercom ND V. Postráneckým Ohňostroj na hudbu, úžasný. Písanie na oblohe ohňostrojom. Plná sála terena zámku. S pánom Osuským pri malom hodnotení vín. Len tak si zadžemovali - vynikajúci muzikanti. Májový a krásny Kroměříž v noci.