Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hlohovec - stretnutie top. vinárov
Termín: 20.V.2013.
V priestoroch firmy Foodfarm sa konalo stretnutie vinárov hlohoveckej vinohradníckej oblasti. Ocenenému Pavlovi Tuturovi odovzdal prez. EFVK Mgr. Všetečka menovací dekrét. Prítomní vinári sa zúčastnia na akciách, ktoré navrhol predseda cechu p. Tutura, vrátane hosťovania súboru čínskej opery, ktoré bude len pre pozvaných hostí v Empírovom divadle. Klikni
Starostovia obcí, vpravo vynikajúci vinár p. Černý Návrhy p. Tuturu pomôžu celej vinárskej oblasti. Medzi prítomnými bol aj p. Vítek z čas. Vinotéka. Žena ako ruža v tŕní - vinárka p. Denisa Černá