Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Zobor Nitra
Termín: 25.5,2013,
Svätourbanská oslava na Zobore: účastníkov víta mestská polícia, všade cítiť dym opekaného mäsa - od skazenej propagácie až po nedôstojné podmienky s improvizovaným javiskom a hľadiskom. Najlepší vinári nedôstojne zastrčení kdesi. Svätý Urban našťastie neprišiel. Svetlý bod - vystúpenie súboru a ľudí z Čajkova, p. starostka prišla osobne a môže si blahoželať, lebo Čajkovské slávnosti vína, Dražovce, Hlohovec majú proti tejty "ryži" vynokajúcu úroveň. Klikni
Aj napriek nedôstijným podmienka boli výborní.    Jediné, čo bolo milé na podujatí... Brali vážne našťastie len foto .