Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Dražovská výstava M.Dzureka.
Termín: 2.6.2013.
Dražovecký kostolík bol svedkom výstavy nášho talentovaného výtvarníka Martina Dzureka. Klikni.
Dražovecký kostolík Okolo pamiatky bolo mimoriadne rušno. Vinár p..Mišuta so svojimi priateľmi. Kostolík.... Jedna z mimoriadne zaujímavých kompozícií.. Pohľad z chóra kostolíka na umelecký oltár. Malý detail prostredia. Mediálny záujem. Ľudia si to užívali. Krásna príroda. Prez. EFVK s priateľmi. Kompozícia v harmónii s prostredím. Anjel na streche. Súčasť diaľky. Vynikajúci husliar Juraj Fogada. Medzi dažďom.... Autor v zajatí médií. Dramatické oblaky...