Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Slávnostná akadémie v sídle EFVK.
Termín: 6.6.2013
Európske Fórum Vínnej Kultúry, Taipei representative office v spolupráci s International Visegrad Fund sa zúčastnili slávnostnej medzinárodnej akadémie. Prčednáška Ing.Arch. V.Libanta, prof. Imricha Točku, Kevina Chena a otvorenie výstavy Zdenka Vacka tvorili dôstojný rámec tohoto medzonárodného stretnutia. Klikni
Majter Plachý pri príprave stretnutia, dekoruje logom IVF. Kevin Chen v pozadí schádzajúci sa hostia. Prof. Hetényi robil simultánny preklad. Ing. Arch. V. Libant  exprimátor Nitry počas prednášky. Kewin Chen o výmene študentov a hosp. kontaktoch. Eques Všetečka o príprave kultúrnych aktivít s IVF. S českým predstaviteľom pred otvorením výstavy. Z. Vacka. S Majstrom Plachým pred obrazom Z.Vacka.