Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Rozhladňa v Podhoranoch - Mecheniciach
Termín: 24.september2011.
Prezident EFVK Eques Všetečka navštívil na pozvanie vinárskeho spolku obec - Podhorany - Mechenice. Zúčastnil sa slávnostného otvorenia a požehnania znovupostavenej rozhľadne. Pri tejto príležitosti usporiadali vinári prírodnú slávnosť pod vedením p. Fulopa. Klikni.
s p. Fulopom a dôstojným pánom Thlic Rácom. Pamätná tabuľa. Úchvatný pohľad až po Topoľčany. Hrala trampská kapela. Fotodokumentácia stavby. Cesta na asfaltku. Stretnutie pod rozhľadňou.