Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Toto dokázali vinári Hlohovca!!!!
Termín: 21.6.2013.
Byť hostiteľom svetoznámeho súboru GuoGuang Opara Company hýčkaného svetovými metropolami. štátnikmi i prostými divákmi - je vec mimoriadne komplikovaná.Keď to dokáže New York, dokáže to aj Pavol Tutura v Hlohovci. Možno sa smejete, ale skutočne vinári spojení do jedného celku s vinármi V4 - dokázali, že sú vynikajúci hostitelia. Toto dokázali: bez politiky, bez dotácií Klikni!
Stavba javiska v najstaršom divadle str. Európy. Pohľad zvonlka na budovu divadla. Takto sa vonku líčili protagonisti opery. Pripravené pre protagonistov -  od vinárov. Pohľad z balkóna. Veľkí umelci na malom javisku.. Pohľad do koruny stromov. Poteší a odľahčuje napätie. a... takto. Dril, dril - poznáme to ešte na Slovensku? Majster V. Plachý príprava výstavy a umenie na javisku.     Rany šabľou vždy treba skúšať. profesionalita víťazí... Všetečka s Majstrom Plachým pripravujú to, čo zabudli iní... To sú gestá.... ukazujú na západ..? Chvíľu v SK a už menia profily.... V príprave počas 36 stupňového dňa. Masky, umelci a vynikajúce predstavenie. Aj sa zohrali.... Do divadla. Principál. p. Tutura. Ing. Svíba, vďaka nemu je Slovensku utreté! Fa S.A.F.A. Politicky neobsadené posty! Zvláštny orechester bol na javisku súčasťou scény.          Prejav jeho exelencie Nan Yang Leeho so sl. Vančovou (prekla Nové titulky na starej stene. Lóža - chýba p. Erdody. Výborný súbor Šuzlekovčan folklór pre vyváženie Títo v tieni to spískali, zostal preklad.,.. Odmeny a podania rúk.Cesta k osamostatneniu Jaštera. Kamery selekujú myšlienky. Výsledok zostáva v Hlohovci. Rytier Všetečka vedľa obrazu Hlohovca V.Plachého.