Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia V4,IVF a Bruselu
Termín: 23.6.2013.
Konferenčná sála Macík Winnery v Malej Tŕni bola hostiteľom medzinárodnej konferencie organizácií vinárov krajín V4, IVF a Tokajskej Vínnej Cesty. Bilaterálne rozhovory a spoločné komuniké - potvrdili jednotný postoj organizácií v budúcnosti, spoločnú podporu výskumnémuj projektu maďarskej strany. O problémoch čínskeho trhu mala vynikajúcu prednášku Ing. Hrabálková zastupujúca českú stranu. Úžasnú atmosféru stretnutia podtrhli staré pivnice (z 11.stor.) pod celým objektom. Klkni
Pohľad do auditória. Výhľad na Tokajské vinohrady počas konferencie. Eques Všetečka, nositeľ zlatého kríža OEVE pri prednáške. Zástupci Hlohovca, Topoľčian zdravili v mene svojich regióno Vedúci maďarskej delegárie Ing. Isztván Pammer. Prejav riaditeľky International Visegrad Fund p. Wusterovej. zást. delegácie Maďarska v rozhovore s riad. IVF. Pred pohľadom do histórie a tradície. V podzemí bola prednáška o Tokaji a jeho produktoch. Maď. delegácia pred bannerom EFVK a zástavami V4. Klimatizovaný bus. previezol účastníkov do košického divadla Po daždi príjemná prechádzka na predstavenie. Delegáti okolo šéfa TVC p. Macíka Spomienky, ktoré nezostarnú. Účťastníkov vítal v divadle vyľvyslanec Taiwanu j.e. p. Lee. P.Všetečková v rozhovore s prof. Hetényim. Pred príchodom delegácie SNR.