Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

GuoGuang Opera Company.
Termín: 23.6.2013.
Večerné predstavenie klasickej čínskej opery v podaní svetového súboru GuoGuang Opera Company bolo na najvyššej úrovni. Zúčastnili sa ho všetci delegáti V4, poslanci SNR, diplomati, riaditelia - osobnosti spoločenského života Slovenska. Končilo slávnostnou recepciou na ktorej odovzdal súboru - Eques Všetečka zvon odliaty na počesť výročia Zoborských listín, príchodu Cyrila a Metoda z dielne svetoznámej zvonárky p. Dytrychovej Vránovej. Klikni
Obrovský záujem o lístky na predstavenie zvýšil tlak na uspo Spoluorganizátori vítajú jednotlivé osobnosti Slovenska. Foyer krásneho divadla v Košiciach. Vinári V4 spolu s kultúrou dokázali nemožné. S právnou špičkou Slovenska. S riaditeľko IVF p. Wusterovou a významnými osobnosťami. Foto na pamiatku. Porada pred otvorením slávnostnej recepcie. P. Hrabálková, Šlancar, Všetečka a posl. SNR p. Brixi. Majster Vladimír Plachý s členom NR SR v pozadí p. Štefanec Príhovory ku auditóriu. Zvon z dielne svetoznámej p.Dytrychovej Vránovej Odovzdanie jubilejného zvonu, vysväteného v Hlohovci. Darovaný symbol v rukách protagonistu súboru. Príhovor p. Ing Macíka predsedu Tokajskej Vínnej Cesty. Odovzdanie ocenenia Eques Všetečkovi j.e.  Davidom Leem Dôstojné slová Eques Všetečku na počesť spolupráce-