Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Návšteva z Maďarska
Termín: 25.8.2013.
Na pracovnú návštevu EFVK pricestoval najvyšší predstaviteľ Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa pán Pammer Isztván. S prezidentom EFVK Eques Všetečkom dohodli súčinnosť na IX Medical - Wine Symposium vo Viláni. Klikni
Rozhovor o spolupráci. P.Pammer poukazuje na doterajšie výsledky. Ing. Kováč poradca pre medzinárodnú spoluprácu. Aj posedenie pri obede bolo plné dialógu. Foto pred odchodom.