Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hlohovec
Termín: 5.9.2013.
Prezident EFVK eques Všetečka sa v Hlohovci stretol so zástupkyňou tlače p. Jankovičovou a významnými vinármi p. Tuturom, Kopincom a p. Nichtom.
Jašter v Hlohovci synonymum pohody. V rozhovore s p. Jankovičovou. P.Kopinec (Topoľčany) a p. Nichta (Čajkov). S p. Tuturom o spoločných akciách na Slovensku. Priateľské stretnutie.