Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Spolupráca v programoch.
Termín: 10.9.2013
Prezident EFVK Eques Všetečka sa zúčastnil v Olomouci predstavenia procesu pod názvom Program celoživotného vzdelávania.
Stretol sa zo zástupcami a koordinátormi EÚ pre Čechy. V rozhovore zhodnotil prínos týchto bilaterálnych stretnutí pre slovenských vinárov a oficiálne ohlásil program spolupráce v rámci V4. Klikni
Logo medzinárodného programu EÚ. Prezentačná tribúna na námestí v Olomouci. S p.Bartoňkom zástupcom spol. pre záchranu kultúrneho dedičs V strede p. L.  Koval koordinátor organizácie. Moravská krajina s vyobrazením solúnskych bratov Pamiatka s ktorou sa na Slovensku nestretnete.