Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Významná návšteva v sídle EFVK.
Termín: 20.9.2013.
Pán A. Reinhold zástupca nemeckých podnikateľských kruhov sa zastavil v sídle Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Prezidentovi EFVK Eques Všetečkovi tlmočil pozvanie na návštevu Nemecka spojenú s prezentáciou slovenského umenia spojeného s vínnou kultúrou. Prez. Všetečka uvítal toto gesto, ako súčasť rozvoja kultúrnych vzťahov medzi našimi krajinami a prisľúbil účasť. Klikni
Pán A. Reinhold so sprievodom počas rozhovorov. Pozvanie ku prezentácii slovenského umenia a vína. Hostia obdivovali Národnú kultúrnu pamiatku zámok. Plány a program ďaľšej spolupráce počas pobytu.            c Tradícia. Umenie. Víno. Priateľstvo.