Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Projekty ktoré znamenajú prevrat.
Termín: 26. sept. 2011.
V rakúskom Eisenstadte sa dnes na mimoriadom zasadnutí najužšej rady OEVE - rozhodlo o prioritách spolupráce krajín V4 a požiadavkách svetových vinárskych konglomerácií, vrátane Číny. Sme úprimne radi, že Slovensko je zahrnuté do tohoto medzinárodného programu, ktorý prinesie rozšírenie možností pre našich vinárov. Klikni
Centrum Eisenstadtu v krásnom jesennom dni. Slovenský znak na budove honorárneho konzulátu. Kancelária konzulátu so slovenským znakom. Počas obednej prestávky - drevený Bakchus..? Bilaterálna spokojnosť. Prof Vogl s hospes Všetečkovou nad financiami projektu.