Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hlohoveckí vinári a ich úloha v projektoch.
Termín: 25.9.2013.
V skorých hodinách navštívil Nitrianske sídlo predstaviteľ cechu vinárov Hlohovca p. Pavol Tutura. S eques Všetečkom prezidentom EFVK prebrali možnosti vytvorenia platformy pre ďalšie vzdelávanie začínajúcich poľských vinárov a dohodli sa na konkrétnych postupoch. P. Tutura prijal pozvanie na účasť na medzinárodnom stretnutí v Krakove. Klikni
preds. cechu vinárov Hlohovca prezerá novovydané materiály. Pod obrazom Hlohovca od majstra Plachého. Účasť na medzinárodnej konferencii podtŕha význam vinárov.