Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Topoľčany pre zahraničie.
Termín: 26.9.2013.
V reprezentačných priestoroch sídla EFVK sa stretol prez EFVK eques Všetečka so šéfom vinárskeho života Topoľčian s p. Henrichom Kopincom. V rozhovore prebrali účasť na medzinárodnej konferencii, ktorá sa uskutoční v Poľsku, prebrali program pripravovaných vinárskych prezentácií a ich medzinárodný rozmer. Klikni
Eques Všetečka a p. Henrich Kopinec. Obaja ocenili prínosy vzájomnej spolupráce. V osobnom rozhovore dohodli vzájomný postup.