Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Krakov a projekty EÚ.
Termín: 1 - 2. 10.2013.
Na pozvanie hlavného koordinátora projektov EÚ pána R. Kunaszyka sa zúčastnila delegácia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry medzinárodného kooperačného stretnutia v poľskom Krakove. Okrem prezidenta EFVK Eques Jána Všetečku sa tohto dôležitého a významného stretnutia zúčastnili páni Henrich Kopinec zástupca víno združení reg. Topoľčany , Pavol Tutura predseda hlohoveckého cechu vinárov, Majster Vladimír Plachý za poverený koordinátor pre časť výtvarného umenia v projekte EÚ.
Delegácia na mieste predstavila zásadné projektové položky reprezentujúce vínnu kultúru Slovenska. Klikni
Projekty zbližujúce národy. Príprava v prezentačnej mistnosti poľského Eurokreatora. Rozhovor prez. EFVK p. Všetečku s Majtrom V.Plachým S rakúskym zástupcom prof. Voglom. P. Kunaszyk so spolupracovníkmi pri zahájení. Obrazové prezentacie v poľskej časti. Témy v ktorých zaujímali delegácie konsenzus. Pri obede cez prestávku. Pohľad z luxusných terás na staré mesto Krakov. Delegácie pri predstavovaní Slovenska v záujmových oblastiac Excelentne podaná prezentácie Hlohovčanov v podaní p. Tuturu Kvalitu vín Rakúska prezentoval prof. Vogl. Členovia medzinárodného zoskupenia s majiteľom zariadenia. Eques Všetečka v knižnici hotela. Bufet v podobe loďky. Majster V. Plachý v starom centre Krakova. Pri starom poštovom voze, zachovanie tradície a dedičstva. Prechádzka starou tržnicou. V zajatí staromestskej architektúry Krakova. POôsobové pamiatky podtrhujú význam každej budovy. Parky a zeleň uprostred veľkého centra Krakova. Lúčenie s p. Gradom pred hotelom. Malé zastavenia na Fuggerovom dome počas cesty v kolóne. Pán Henrich Kopinec o implementácii v regióne Topoľčany. Pohľady pred rozlúčením s Fuggerovým dvorom. Reprezentant regiónu Čajkova Víno Uhnák.