Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pravý guláš v Hlohovci.
Termín: 3.X.2013.
Príprava na sobotnú medzinárodnú súťaž vo varení vinárskeho gulášu v Hlohovci je v plnom prúde. Ak sa spýtate, aký je to "vinársky" - nesmie tam byť vpustená politika len dobrá nálada pri dobrom víne. Medzi významné zložky stretnutia pri jašterskom guláši patrí estetická úprava exteriéru, ktorú šéf Hlohoveckého cechu vinárov považuje za rovnocennú s gastronomickým pôžitkom. Klikni
Letecký pohľad na Jašter. Úprava exteriérov s výsadbou stromkov a kríkov. Pani Tuturová počas prestávky s členkou OEVE p. Všetečkovou. Slovenská zem prekopaná pod anglický trávnik. Administrátor a šéf cechu pri rozdeľovaní úloh. Pohľad na situačné pracovisko šéfa Cechu vinárov            Úžasný pohľad na krajinu z terasy pre hostí. Stará maľba na starej  stene v interiéroch Jaštera. Prezident EFVK Všetečka s p. Tuturom pred Jaštrerom. Západ slnka z pohľadu za komplexom budov. Voňajúce údolie  náruče  Jaštera. Chátrajúci zámok v Hlohovci.