Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Jašterské guláše.
Termín: 5.X.2013
Guláš s recesiami pripravil pre hostí a priateľov šéf Hlohoveckého cechu vinárov p. Tutura. Výborná nálada okúzlila všetkých aj dodávateľa bio - potravín p. Butyku s manželkou. Pri dobrom guláši s vínom odolávali aj známi hlohoveckí vinári Ladislav Černý s manželkou Deniskou a ďaľší. Topoľčany zastúpil p. Kopinec s manželkou Katkou a dcérami..Recesia, dobrá nálada a aktívny oddych. Klikni
Všetky príjazdové cesty obsadené, Jašter plný. Porota mala aj mníšske obsadenie. p. Všetečková s p. Butykom a Tuturom. Vinári počas guláš - partie. Recesia za každých okolností s nápisom: Vynikajúca vinárka p. Černá a p. Černou. Diplomy musia byť - administratíva. Varili a jedli. Víťazi so svojimi cenami. Mníšske zastúpenie. Zástupca Topoľčian p. Henrich Kopinec s dcérou. Ministerka podporila svojou prítomnosťou zdravú Jašterskú st Malé vinárky Kopincové dali prednosť gulášu. Cena víťazovi - ideálna ku gulášu. Víťazný guláš musel obsahovať Jaštera, tento to prežil. Usmiaty šéf v okamihu, kedy nehovoril vtipy. Nórsky team, konečne varili bez snehu. Dámy Černá a Butyková v klobúkoch Majstra. Večerné lúčenie.