Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Zlatý kríž EFVK odovzdávany v Carltone.
Termín: 10.X.2013.
Zlatý kríž Európskeho Fóra Vínnej Kultúry za kultúrny prínos k rozvoju medzinárodných priateľských vzťahov a vinárstva odovzdal prezident EFVK Eques Ján Všetečka – Konstanty s členmi vedenia - jeho Excelencii Davidovi Nang – Yang Leemu z príležitosti osláv 102 výročia založenia Čínskeho štátu a desaťročného pôsobenia Taipei Representative Office na Slovensku. Slávnostnej recepcie v bratislavskom Carltone sa zúčastnilo viac ako 300 významných hostí. Jeho excelencia David Nang – Yang Lee ocenil prínos EFVK nielen na poli kultúry, ale aj pri pomoci exportu vín Česko - Slovenských firiem do pevninskej Číny. Klikni
Udeľovací dekrét Zlatého kríža EFVK. Logá a zástavy EFVK v bratislavskom Carltone Cech vinárov Hlohovca pri príprave loga pre degustáciu. Pôvabná vinárka p. D.Černá so šéfom Cechu p. Tuturom. Prez. EFVK s predstaviteľmi českého vinárstva. Ing. Hrabálková s p. Tuturom o hlohoveckých vínach. Páni Henrich Kopinec a Majster Vladimír Plachý Foto pred začatím slávnostnej recepcie. Prez. EFVK s viceprimátorom Hlohovca Ing. Tassym. Niekedy je to aj bez slov. Šéfovia fy. Galguz Ing. Mosný s manželkou a dcérou.         Novinári a umelci si vždy mali čo povedať. Preplnená hlavná sála Carltonu. Biele na červenom. Delegácia Európskeho Fóra pred odovzdaním vyznamenania. Prez EFVK Eques Všetečka odovzdáva Zlatý kríž. Oficiálne privítanie členov delegácie. S riaditeľom východoslovenskej školy pre pomoc menšinám. Záujem hostí o vína bol viac ako veľký. Priatelia už vedia aj paličkami jesť, máme čo dobiehať. S Maestrom Rastislavom Uhlárom o dobách minulých a budúcich. Arcibiskupské sklepy  zastupoval úžasný František Martínek. S vicedirektorom str. školy v Senici. Prez. Eques Všetečka a j.E. Nang - Yang Lee. Prípitok na zdravie vydarenej recepcie. Symbolické kvety pre EFVK za vydarený večer z rúk j.E. Leeho