Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pán T. Vican na pracovnej návšteve v Nitre.
Termín: 14.X.2013.
Na krátku pracovnú návštevu Nitry pricestoval šéf Evropského Řádu Rytířu Vína pán Tomáš Vican. S prezidentom Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečkom prebral pripravované medzinárodné aktivity oboch organizácií do konca roku 2013. Eques Všetečka informoval predstaviteľa EŔRV o projektoch EÚ. Klikni
Raňajšia káva pred rokovaním. Prez. Všetečka informuje o aktivitách EFVK. Štartujeme bilaterálnu spoluprácu aj v oblasti vzdelávania. Súčasťou bola aj príprava stretnutia v Mikulove. Dvíhajúca sa hmla nad Nitrou.