Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hlohovec
Termín: 30.sept.2011.
Na pozvanie primátora Hlohovca p. P. Dvorana a predsedu VÚC p. T. Mikuša sa zúčastnil prezident EFVK Michalských slávností a Michalsjého jarmoku v meste Hlohovec. Klikni
Prijatie pánom J. Tassym viceprimátorom HC hneď na parkovisk Členovia delegácie čestných hostí mesta Hlohovec. Krátky rozhovorr s primátorom Hlohovca a šéfom Slovinskej Lj Pohyb mažoretiek. Zahajovací ceremoniál. S T. Mikušom o spolupráci V4. Prípitok s úžasným burčákom u priateľov. U p.J. Nevydala vynikajúceho hostiteľa. S poslancami a predstaviteľmi družobných miest.