Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Veľký medzinárodný projekt pre pomoc vinárov.
Termín: 18.X.2013.
V Eisenstadte sa stretli predstavitelia SK,PL,HU, a Rakúska, aby pokračovali v započatých krakovských jednaniach s maďarským partnerom. Nielen lekársky kongres o víne a jeho pôsobenie na telo, ktorý prebehne v HU a ktorého sa zástupcovia SK zúčastnia, umelecké výstavy, hudba mnoho sprievodných akcií reprezentujúcich zúčastnené krajiny. Eques Všetečka upozornil zúčastnených na nový trend SPÚ Nitra, v rozširovaní katedier na podporu výuky vinárov a zvyšovaní ich profesionality. Prítomným rozdal materiály o SPÚ aj o rozširovaní odborných možností tejto VŚ. Zúčastnení navštívili hlavný úrad dozorujúci nad kvalitou vín Rakúska, kde po prijatí u riaditeľa absolvovali niekoľkohodinový seminár o možnosti spolupráce. Klikni
Takto vznikajú v Rakúsku vinice. Káva na pozvanie riaditeľa hotela Burgenland. Eques Všetečka s p. Kopincom enológom sp. Topoľčany. Bilaterálne rozhovory s delegáciou Maďarska. Prof. Vogl monitoruje pohyb poľskej delegácie. Časť delegátov pred hotelom. Cech vinárov HC p. P. Tutura  s p.H.  Kopincom. Pred vstupom na hlavný úrad vinárov. Vzbudzuje rešpekt, udáva normy, kontroluje kvalitu.         Delegácia SK. Príhovor riaditeľa úradu v auditóriu inštitúcie. Kritériá EÚ sú prísne ale vyhovujúce. Jeden z tisícky grafov a koordinačných máp. Riaditeľka odboru legislatívy Rakúska pre víno. Čo všetko musí obsahovať info o víne vo fľaši. Pečatenie v plastových trezoroch, anonymné, bez protekcie.  Cez prestávku o ďaľších možnostiach a termínoch. Predložené východiská SK vyhovujú všetkým. Priateľské lúčenie s delgáciou Maďarska. Pozvanie rakúskej strany na slávbnostnú večeru. Prvý chod eques Všetečku. Tituly nepomáhajú... Prípitky s poľskými Partnermi na počesť stretnutia. Závery jednania sú záväzné. Záverečné foto pred cestovaním.