Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Habsburg a omša za jeho predkov v Bratislave
Termín: 25.X.2013.
V Dóme sv. Martina sa konala omša za Habsburga I. Omšu slúžil msg. Zvolenský. Po omši sa s predstaviteľmi štruktúr EÚ a diplomatického zboru stretli významné osobnosti spoločenského života Slovenska. Okrem vyjadrenia podpory Paneurópskeho hnutia oficiálne poďakoval šéf Hlohoveckého vinárskeho cechu p. Pavol Tutura veľvyslancovi Rakúska za pomoc v získavaní poznatkov v oblasti vinárstva a za podporu projektov V4. O rozvoji týchto bilaterálnych vzťahov informoval prezident EFVK Eques Všetečka p. poslankyňu parlamentu EÚ MUDr Záborskú. Všetci prítomní sa stotožnili so slovami p. Habsburga o spoločnej Európe ako o spoločnom domove. Klikni
Príprava stretnutia v Pálfyho paláci v Bratislave. Dóm sv. Martina. Omšu celebroval. msg. Zvolenský. Portrét j.v. Habsburga I pred oltárom. Obdiv k umeniu Pálfyho paláca - Eques Všetečka S p. I. Čarnogurským o Európe, víne, Hlohovci a práci. p. poslankyňa EÚ parlamentu MUDr Záborská s p. Tuturom. Páni Tarnóczy, Habsburg, Tutura. Jeho veličenstvo p. Habsburg s prez. Eques Všetečkom. Foto aj s veľvyslancom Rakúska na Slovensku. P. Tutura pri poďakovaní za podporu pri rozvoji vinárstva. Sála žije odozvou Hlohoveckej vinohradníckej oblasti. Eques Všetečka tentoraz o umení a jeho medzinárodnej sile. Cech vinárov a Európske Fórum Vínnej Kultúry. Dobrí ľudia s dobrým vínom pre dobrú budúcnosť. Krásna Bratislava, plná ľudí a vynikajúcej atmošky.