Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

najvydarenejšia - Topoľčianska koštovka
Termín: 25.X.2013.
Pán Henrich Kopinec pripravil v Topoľčanoch jednu TOP akciu. Nielen vynikajúce vína, ale spojenie vína a kultúry povýšilo túto akciu na nezabudnuteľný zážitok. Z pohľadu skúseností si dovolíme vzdať hold tomuto vynikajúcemu organizátorovi.
Tradícia. Umenie.Víno. Priateľstvo. V tomto duchu pripravil, realizoval a zožal pochvalu vinárov aj zástupcov umeleckých škôl a umelcov. Dať príležitosť mladým, dať priestor kvalite vína a zážitku - je solídna cesta. Eques Všetečka pozdravil aj napriek nočným hodinám zhromaždenie, poďakoval
p. Kopincovi v mene vinárov aj umelcov. Klikni
Vkusný plagát s logami zúčastnených organizácií. Saxafonista na javisku mal bezosporu európsku úroveň. Stovky mladých ľudí vychutnávali spoločný, kultivovaný večer Uznávaný šéf Cechu vinárov p. Tutura aj v Topoľčanoch Čajkovská oblasť p. Svetík s prez. Eques Všetečkom Medzi p. Tuturom a KOpincom majiteľ vína Nichta Čajkov. Umelci a vinári. Musia vždy tvoriť nerozlučný zväzok! Riaditeľ konzervatória D. Kardoša s p. H. Kopincom. Pohľad z javiska. Stovky mladých ľudí..