Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Szombathely stretnutie HU,SK,Rakúska
Termín: 29.X.2013.
Uprostred historického parku v Szombathely sa konalo stretnutie projektových predstaviteľov zúčastnených krajín. Slovenskú stranu reprezentoval prezident EFVK eques Všetečka, Odborník na medzinárodné právo a obchodné vzťahy Ing. Kováč a spisovateľ prof. Imrich Točka. Maďarskú stranu zastupoval šéf Borlovagrend p. I. Pammer a za
Rakúsko to bol Prof. Vogl. Slovenská strana vyjadrila jednoznačnú podporu projektu Maďarska, - medzinárodného lekárskeho sympózia Víno a zdravie vo Viláni, ktorý sa bude konať koncom budúceho mesiaca za osobnej prítomnosti predstaviteľov maďarskej vlády. Zúčastnení dostanú priestor na národné prezentácie. Výstup z tohoto 9 rokov trvajúceho projektu, bude určený pre výuku a pomoc vinárov. Klikni
Nová diaľnica pred Szombathely. Rpmantický priestor na rozhovory uprostred parku Pohľad na príjemnú jeseň. Ing Kováč pri príprave začiatku rokovania. V strede p. Pammer vpr. p. Vogl za Rakúsko. Slovenskí delegáti. Eques Všetečka, Ing Kováč. Aktualizácia desiatok termínov. Učenia je vždy málo. Taký je náš Európsky priestor. Prezident EFVK Eques Všetečka počas výhrad k Rakúskej strane Práca v prospech všetkých - je východisko. Záverečné foto, začiatku TOP spolupráce.