Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Úžasný Mikulov.
Termín: 9.XI.2013.
Mladé vína i posvätenie vynikajúcej knihy "Rytíři vína na Moravě a v Čechách" . Prebratie obradných plášťov. domizil OEVE pre Mikulov, výstavy vína i cimbalová hudba pri husacine, obrazy a všetko v spolupráci s našimi priateľmi. Dnes už tradičná spolupráca a priateľstvo bez hraníc, prinášajú svoje ovocie. Moravské vinárstva oslovujú našich o spoluprácu, ktorá zase otvorí bohatšie prezentácie vín na Slovensku a späť, zase naši vinári ukážu svoje vinárske výsledky na Moravsko - Českých výstavách Klikni.
Ani dážď nezotrie históriu. Eques Všetečka s p. Jana Vítková Skúška nástupov v šľachtickej hrobke. S prof Nekvasilom počas prípravy nástupu. Eques Vican a Eques Marcinčák. Eques Všetečka s Eques Plachým pred odovzávaním plášťov. Požehnanie knihy Rytíři vína na Moravě a v Čechách. Novoprijímaní členovia rádu patria medzi spoločenbskú špičku Akt odovdávanie obradných plášťov. Záverečné foto po prijatí nových členov. Úvod do výstavy vinárov od p. Marcinčáka. Hudobné privítanie na hrade Mikulov. Pohľad u okna hradu na raritnú kalváriu. Sála predkov na hrade Mikulov. P. Zdeněk Ohnište jeden z organizátorov kultúrneho života Mo Pán Pavol Tutura s manželkou pri obdive udržovaného hradu. Doc. Ing. Bartoš PhD s p. Vicanovou. Veľká sála kráľovského traktu v Mikulove. S pohárikmi na schodoch. História a udržiavané pamiatky. Prečo to nefunguje na SK? Odovzdávanie domizilu OEVE pre mesto Mikulov. Kolekcia vynikajúcich slovenských vín vybratá p. Tuturom. Pán Tutura bravúrne predstavuje vína hlohoveckých vinárov.  Vynikajúci odborník p. Osuský s p. Ohništěm. Majster Plachý odovzdáva obraz p. I. Kratochvílovi. Slávnostnú tabulu otvára p. Petr Marcinčák. Topoľčanský odborník p. Henrich Kopinec s manželkou Katkou. JUDr Jedlička majiteľ zvinárstva s p. H. Kopincom o spoluprá Pohľad u okna krásneho hotela Marcinčák na hrad. Ráno foto pred odchodom s p. Marcinčákovou manž. Tuturovi.