Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Archívne klenoty - Bratislavský hrad.
Termín: 21.11-2013.
V reprezentačných priestoroch bratislavského hradu bola otvorená výstava najdôležitejších historických dokumentov Slovenska, vrátane originálu slávnej Zoborskej listiny. Všetko pod záštitou ministra vnútra.
Z tej príležitosti bola pokrstená ojedinelá kniha "Klenoty Slovenských archívov" a boli odovzdané čestné plakety tým, ktorí sa zaslúžili o toto spoločenské dielo. Prezident EFVK Mgr. Všetečka prevzal z rúk Dr.Ladislava Vrtela toto čestne ocenenie. Ako sa neskôr vyjadril pre tlač: bol som nepripravený prevziať toto ocenenie. Navyše nepatrí len mne, ale aj ľuďom ktorí sa priebežne venujú nielen vínu, ale aj jeho spoločenskému aspektu. Slávnostný večer sa niesol nielen vo vynikajúcej organovej produkcii p. Vrábela, ale aj v duchu Hlohoveckých vinárov p. Tuturu, Pani Černej, p. Jána Maršala. Slávnostného aktu sa zúčastnil aj primátor mesta Hlohovec p. Peter Dvoran. Klikni
Preplnená sála bratislavského hradu. Logá zúčastnených inštitúcií. Krst knihy p. L. Vrteľom a riaditeľom odboru. Delegácia hlohoveckých vinárov s primátorom p. Dvoranom. Cenné exponáty v klimatizovaných schránkach. P. primátor Dvoran s p, J.Maršalom nad originálom Zoborských Zoborské listiny písali dejiny oblasti - tu sú... Primátor p. Dvoran s prezidentom EFVK Mgr. Všetečkom. V spoločenskej sále s min. radcom ing. Kováčom s Dr.h.c. Prof. PhDr Richardom Marsínom DrSc. Rozlúčkové foto s priateľmi a priaznivcami. Odchod s p. Tuturom z nádvoria bratislavského hradu. Stará brána v daždi a reflektoroch. Ocenenie, pozdvihuje prácu Európskeho Fóra Vínnej Kultúry.