Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Sté výročie založenia čínskeho štátu.
Termín: 6.okt.2011.
Bratislavský Carlton bol miestom stretnutie s príležitosti 100 - ho výročia založenia čínskeho štátu, akcia, na ktorej hlavným bodom programu bolo defilé českoslovesnkých vín v sprievode pôsobivej výstavy obrazov Majstra Vladimíra Plachého.
Tokaj Macík Vinnery, Chateau Topoľčianky, Vitis Pezinok, Golgus Hlohovec, Víno Černý, Víno Tutura, Víno Blaho, Víno Bořetice Ludwik.
Európske Fórum Vínnej Kultúry s prezidentom eques Všetečkom - Konstantym zorganizovalo za pomoci vinárov Československa jednu z najpôsobivejších akcií v tomto roku, ocenenú profitom vo forme pozvaní zúčastnených strán na výstavu vín a destilátov na Taj Pej na Thaiwane. Prezentácie sa zúčastnili osobnosti spoločenského a kultúrneho života Slovenska a Číny mimo iné aj zástupca OEVE v Eisenstadte eques prof Vogl, ktorý tlmočil pozdrav hon. konzula SK v Burgenlande prof. Tombora Tinteru. Klikni.
Zástupca vinárov Nitry p. Varga s p. Tuturom. Príprava výstavy v Carltone. P. Lee osobne kontroloval priebeh prípravy. Posledné úpravy scénosledu akcie. Vinári slovenských regiónov prichászajú. Zástavy OEVE a EFVK. Naši v našich - aj to príde. Príchod eques prof. Vogla z Eisenstadtu. Príchod zástupcov českých vinárov p. Šlancar a p. Hrabálková Predstavovanie p. primátora Hlohovca p. Dvorana. Slávnostné foto. Medzinárodné priateľstvá. Sprievodný film o Číne. p. Lee tlmočil poďakovania všetkým zúčastneným. Majster Vladimír Plachý - prvý z ľava..... Skalica so svojou poschodovou kreáciou. Zástupca Vyšegrádskych fondov v rozhovore s prof. Foglom. S primátorom Hlohovca. P. Tutura s p. Hrabálkovou o spolupráci. Aj heraldika MV mala zástupcu. David Nan - Yang Lee - slávnostný prípitok. Prejav p. Štefanca. Prezentácie. Tokaj Macík Vinnery. P. Varga zastupoval región Nitra Dražovce. O diele pred dielom. Hlohiovec, primátor a Golguz. S p. primátorom Hlohovca Hospes Všetečková. Priatelia. Obdiv najlepším. Bez rozdielu kontinentov. Prezident EFVK v rozhovore s p. Štefancom. Je to všetko o úprimnosti. S p. Lee na prehliadke. P. Tutura - čo je najhloveckejšie... Všetci ľudia budú bratia... Raz! Najlepší k najlepšiemu. Kvalitné víno nemá problémy.